ประกอบไปด้วย สเกิร์ตรอบคัน

1.สเกิร์ตหน้า (Front skrit)
2.สเกิร์ตข้าง (Side skrit)
3.สเกิร์ตหลัง (Rear skrit)