MARCH M1

พร้อมทำสี 2K มาตรฐานศูนย์ พร้อมติดตั้งรับประกันงานสี 1 ปีเต็ม

 • ผลิตจาก Plastic ABS เกรด A
 • มีขอบยางรองรอบคัน ไม่ใช้ซิลิโคน
 • มีบริการติดตั้งนอกสถานที่

อุกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

 • กันสาด
 • ถาดรองท้าย

MARCH Nismo

พร้อมทำสี 2K มาตรฐานศูนย์ พร้อมติดตั้งรับประกันงานสี 1 ปีเต็ม

 • ผลิตจาก Plastic ABS เกรด A
 • มีขอบยางรองรอบคัน ไม่ใช้ซิลิโคน
 • มีบริการติดตั้งนอกสถานที่

อุกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

 • กันสาด
 • ถาดรองท้าย

MARCH Warrior

พร้อมทำสี 2K มาตรฐานศูนย์ พร้อมติดตั้งรับประกันงานสี 1 ปีเต็ม

 • ผลิตจาก Plastic ABS เกรด A
 • มีขอบยางรองรอบคัน ไม่ใช้ซิลิโคน
 • มีบริการติดตั้งนอกสถานที่

อุกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม

 • กันสาด
 • ถาดรองท้าย